wz
letadla vrtulníky technika jednotky zbraně knihy filmy ostatní
 I Field Force, Vietnam

I Field Force, Vietnam bylo velitelství na úrovni sboru. Spadaly pod něj veškeré americké a spojenecké jednotky v II.CTZ, těmto jednotkám i jednotkám jihovietnamským poskytoval také bojovou podporu.

Běžně se velitelství této úrovně nazývá Sbor (Corps), v případě I FFV (a také II FFV) bylo zvoleno označení Field Force jednak aby se nepletlo s Corps Tactical Zone (CTZ) a také proto, že normální sbor má poměrně pevnou organizační strukturu, FFV bylo pružnější a mohlo se lépe přizpůsobit momentální situaci - týká se to hlavně počtu amerických jednotek, který se v té době neustále zvyšoval a které mohlo pojmout pod své velení, pod své velení mohlo FFV také pojmout třeba jiný sbor.

Prvním, i když spíše provizorním velitelstvím podobné úrovně bylo Task Force ALPHA, aktivované 1.8.1965. Poté, co do Vietnamu připlula 1.aeromobilní divize bylo 25.9.1965 TF ALPHA přeznačeno na Field Force, Vietnam (bez číselného označení). Na I FFV bylo přeznačeno 15.3.1966, ve stejný den bylo totiž aktivováno druhé velitelství úrovně sboru - II Field Force, Vietnam.

I Field Force, Vietnam zaniklo 30.4.1971, nahradilo ho Second Regional Assistance Command (SRAC) aktivované ve stejný den.

Velitelství:
Nha Trang   březen 1966 - duben 1971

Jednotky velitelství I FFV:
HQ & HQ Battery, I FFV Artillery      
313th Radio Research Battalion (1)
8th Psychological Operations Battalion
54th Signal Battalion
41st Civil Affairs Company
272nd Military Police Company
297th Transportation Company
43rd Army Postal Unit
1st Chemical Detachment
13th Military History Detachment
55th Military Inteligence Detachment
5th Public Information Detachment
11th Public Information Detachment
   
Jednotky spadající pod velení I FFV:
1st Cavalry Division
4th Infantry Division
3rd Brigade, 25th Infantry Division
1st Brigade, 101st Airborne Division
173rd Airborne Brigade
Company B, 5th Special Forces Group
Task Force South (*)
   
17th Aviation Group 15.XII.1965 - 16.III.1973
  10th Aviation Battalion (Combat) 1.III.1966 - 30.I.1972 (2)
  14th Aviation Battalion (Combat) III.1966 - 22.IV.1967 (2)(3)
  52nd Aviation Battalion (Combat) 1.III.1966 - 28.IV.1972 (2)
  223rd Aviation Battalion (Combat) 15.III.1966 - IX.1966, XII.1966 - III.1971 (3)
  268th Aviation Battalion (Combat) 4.V.1967 - 21.I.1972
  7th Squadron, 17th Cavalry (Air) 28.X.1967 - 18.IV.1972
   
I Field Force Vietnam Artillery 16.XI.1965 - 21.VI.1972
 41st Artillery Group (Field Artillery) 29.IV.1967 - 15.XI.1969
  7th Battalion, 13th Artillery (105 mm) 28.X.1966 - 12.X.1970 (4)
  7th Battalion, 15th Artillery (M107/M110) 1.VII.1967 - 28.XI.1971 (4)
  2nd Battalion, 17th Artillery (105 mm) 12.IX.1965 - 26.IV.1971 (4)
  3rd Battalion, 18th Artillery (M107/M110) 26.X.1965 - IV.1967 (3)
  5th Battalion, 22nd Artillery (M107/M110) 24.XII.1967 - 3.XII.1970 (4)
  5th Battalion, 27th Artillery (105 mm) 3.XI.1965 - 30.VIII.1971
  1st Battalion, 30th Artillery (155 mm) 28.XI.1965 - 10.II.1968 (3)(4)
  6th Battalion, 32nd Artillery (M107/M110) 21.III.1967 - 2.XI.1971 (4)
  4th Battalion, 60th Artillery (M42) 11.III.1967 - 21.XII.1971
  6th Battalion, 84th Artillery (155 mm) 24.III.1968 - 7.VIII.1969
 52nd Artillery Group (Field Artillery) 17.VI.1966 - 30.VI.1971
  3rd Battalion, 6th Artillery (M108) ? - 10.IV.1970 (2)
  6th Battalion, 14th Artillery (M107/M110) 29.X.1965 - 2.XII.1970
  1st Battalion, 92nd Artillery (155 mm) ? - 3.XI.1971 (2)
další jednotky sloužící pod velením I FFV Artillery:
  8th Battalion, 4th Artillery (M107) 13.VIII.1967 - ? (3)
  5th Battalion, 16th Artillery (155 mm/M110) 4.X.1966 - 26.IV.1971
  6th Battalion, 33rd Artillery (105 mm) XI.1968 - ?.1969 (2)(3)
   
Datumy je vymezeno období kdy jednotka sloužila ve II.CTZ a tedy spadala pod I FFV (příp. pod předchůdce nebo nástupce).

(1) Krycí označení pro 313th Army Security Agency Battalion.
(2) První datum značí kdy jednotka přišla do II.CTZ.
(3) Druhé datum značí kdy jednotka odešla z II.CTZ.
(4) Jednotka sloužila i pod 52.Artillery Group.

(*) Task Force South vznikl v létě 1968, operoval v jižních provinciích II.CTZ. Součástí uskupení byly i jihovietnamské jednotky, oba americké prapory pěchoty měly jako svůj protějšek jeden pluk ARVN, konkrétně se jednalo o 44. a 53.pluk patřící 23.pěší divizi ARVN. Svojí činnnost zakončilo uskupení počátkem října 1970.

Jednotky Task Force South:
Task Force Infantry
1st Battalion (Mech), 50th Infantry X.1969 - IX.1970
3rd Battalion, 503rd Infantry VII.1968 - IX.1969
3rd Battalion, 506th Infantry VII.1968 - XI.1969
44.pluk ARVN
53.pluk ARVN
     
Task Force Reconnaissance
2nd Squadron, 1st Cavalry (Armored) V.69 - IX.70
Company C (Ranger), 75th Infantry
     
Task Force Artillery
5th Battalion, 22th Artillery (M107)  
5th Battalion, 27th Artillery (105 mm)  
Battery C, 3rd Battalion, 307th Artillery (105 mm)  
Battery C, 2nd Battalion, 320th Artillery (105 mm)